Każdego roku Policja rejestruje blisko 15 tysięcy przypadków zaginięć, z czego aż 4 tysiące to niepełnoletni. Wakacje wydają się być szczególnie ryzykownym okresem, zwłaszcza dla nastolatków. Do połowy lipca odnotowano już prawie 2 tysiące zaginięć młodych osób. Rodziny doświadczają wówczas paraliżującego szoku, zwłaszcza gdy zniknięcie następuje nagle, bez żadnych ostrzeżeń.

Przyczyny zaginięć są różnorodne. Młodsze dzieci mogą zaginąć w wyniku zbytniej ciekawości, chęci przeżywania przygód czy z powodu niedostatecznej uwagi ze strony opiekunów. Problem u nastolatków jest bardziej złożony. Często leży on w sferze problemów szkolnych, braku akceptacji czy konfliktów rodzinnych. Zaginięcia mogą być także wynikiem przestępstw, wypadków lub chorób, jak zanik pamięci czy depresja.

  • Ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku zaginięcia. Policja bada okoliczności i przyczyny, które mogą być różne w zależności od wieku i sytuacji życiowej zaginionego.
  • W przypadku zaginięcia dziecka niezwłoczne działanie ma kluczowe znaczenie. Rodzice powinni zgłosić fakt na Policję, dostarczając aktualne zdjęcie oraz jak najwięcej informacji o zaginionym.
  • Policja wykorzystuje wszelkie dostępne środki do poszukiwań – od psów tropiących, przez helikoptery, po przesłuchanie świadków. Informacje o zaginionym są przekazywane do wszystkich służb oraz organizacji, takich jak ITAKA.
  • Przede wszystkim zapobieganie tragedii jest najważniejsze. Rodzice powinni być szczególnie czujni podczas wakacji. Zainteresowanie tym, co robią dzieci, ich planami i towarzystwem może zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Ważna jest także edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa – uczenie ich, jak zachować się w sytuacji zagubienia czy kontaktu z obcymi.

    Według danych Policji, w pierwszej połowie lipca odnotowano blisko 1867 zaginięć osób nieletnich. Najczęściej zaginionymi są nastolatkowie w wieku 14-17 lat. Policja apeluje o czujność i odpowiedzialną opiekę nad dziećmi, szczególnie w okresie letnim. Współpraca z organizacjami takimi jak ITAKA umożliwia efektywne poszukiwania i zapobieganie tragediom.

    Źródło: https://kalisz.policja.gov.pl/

    Archiwum: styczeń 2024