Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zainicjował procedurę przyjmowania wniosków na sfinansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych. Projekt „”Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim””, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, skupia się na poprawie perspektyw zawodowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.

Program jest adresowany do osób w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w tym:

 • kobiet,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • młodych osób w wieku 18-29 lat, w szczególności z grupy NEET.
 • Realizacja projektu w 2024 roku zakłada objęcie wsparciem co najmniej 22 kobiet, 4 osób długotrwale bezrobotnych, 3 osób po 50 roku życia (w tym 2 osoby po 55 roku życia) oraz 1 osoby z niepełnosprawnością. Finansowanie szkoleń będzie odbywać się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a ze względu na ograniczone zasoby finansowe, uczestnictwo w projekcie będzie możliwe tylko raz.

  W razie zmian w realizacji projektu, takich jak liczba beneficjentów czy profil grupy docelowej, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków naboru. Wniosek o dofinansowanie szkolenia można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie, przy czym wymagane jest używanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się 2 lutego 2024 roku i będzie trwać do odwołania.

  Zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe informacje, wnioski i niezbędne załączniki na stronie internetowej Urzędu oraz w jego siedzibie. Urząd zaleca składanie wniosków elektronicznie, podkreślając, że za ewentualne problemy techniczne nie będzie ponosił odpowiedzialności. Priorytet w rozpatrywaniu wniosków będą miały osoby, które przedstawią gwarancję zatrudnienia po szkoleniu lub planują rozpocząć działalność gospodarczą.

  Źródło: https://kalisz.praca.gov.pl/

  Archiwum: luty 2024