W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy i z myślą o wsparciu młodych osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu wprowadza nowatorski program szkoleniowy. Projekt „”Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim””, realizowany z funduszy europejskich na lata 2021-2027, jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat. Szczególną uwagę poświęca się grupie NEET, czyli młodym ludziom, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie szkolą, a także kobietom, długotrwale bezrobotnym i osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada, że w 2024 roku wsparcie otrzyma co najmniej 17 kobiet oraz 3 osoby długotrwale bezrobotne. Aby móc skorzystać z bonu szkoleniowego, kandydaci muszą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i wykazać gotowość do podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej.

Przyznawanie środków na bon szkoleniowy będzie odbywać się etapami, zgodnie z planem realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że dostępne fundusze są ograniczone, a uczestnictwo w projekcie jest jednorazowe – osoby, które już skorzystały ze wsparcia, nie będą mogły ponownie aplikować o przyznanie bonu.

W razie zmian w założeniach projektu przez instytucję pośredniczącą, Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad naboru. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, a szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikowania oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz bezpośrednio w jego siedzibie.

Zainteresowani mogą składać wnioski od 2 lutego 2024 roku, aż do odwołania. Urząd zachęca do kontaktu z doradcami klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dostępu do formularzy aplikacyjnych.

Źródło: https://kalisz.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024